PREISTORIA-Su Marte la retroSTORIA del libro di Imanuil Velikovskij (in russo: Иммануил Великовский) Emmanuele Velikovsky .